Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 1η  / Μέρος 1 (Χαραλαμπίδης ΚοσμάςΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας

Σταθερός μετασχηματισμός φυτών Arabidopsis thaliana με Agrobacterium tumefaciens, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εμβάπτισης ανθικών στελεχών.
Εξάμηνο: 8o 2014-03-19 00:38:30 855
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 2η  / Μέρος 1 (Χαραλαμπίδης ΚοσμάςΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας

Επιλογή μετασχηματισμένων σπερμάτων Τ2 γενιάς σε τριβλία MS Km50 (αντιβιοτικό καναμυκίνη) και ανάπτυξη των διαγονιδιακών φυτών.
Εξάμηνο: 8o 2014-03-19 00:11:37 378
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 3η  / Μέρος 1 (Χαραλαμπίδης ΚοσμάςΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας

Παροδικός μετασχηματισμός φυτών Nicotiana με καλλιέργεια Agrobacterium tumefaciens που φέρει κατασκευή υπερέκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP).
Εξάμηνο: 8o 2014-03-19 00:05:42 354
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 4η  / Μέρος 1 (Χαραλαμπίδης ΚοσμάςΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας

Ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης του γονιδίου μάρτυρα GUS σε διαγονιδιακά φυτά Arabidopsis, χρησιμοποιώντας φθοριομετρικές μεθόδους και κινητική ενζυμικής αντίδρασης.
Εξάμηνο: 8o 2014-03-19 00:31:09 437
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση 5η  / Μέρος 1 (Χαραλαμπίδης ΚοσμάςΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας

Ιστοειδική ανίχνευση του γονιδίου μάρτυρα β-γλουκουρονιδάση (GUS) μετά από χρώση διαγονιδιακών φυτών Arabidopsis thaliana με υπόστρωμα Χ-Gluc.
Εξάμηνο: 8o 2014-03-19 00:03:30 341
Top