Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα   RSS     Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας [12h]
Εξάμηνο: 7o 2014-12-18 01:26:45 93

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας [12h]
Εξάμηνο: 7o 2014-10-30 01:09:00 122
[Play] Language and Language Education Policies (Part B)  / Διάλεξη 2 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας [13h]
Εξάμηνο: 7o 2014-10-09 00:36:02 98
[Play] Language and Language Education Policies (Part A)  / Διάλεξη 1 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας [12h]
Εξάμηνο: 7o 2014-10-09 00:51:11 129
[Play] Making the Shift: From Monolingual to Multilingual  / Διάλεξη 10 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής [13h]
Εξάμηνο: 7o 2013-05-18 00:34:02 80
[Play] Language Education for Multilingualism  / Διάλεξη 5 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής [15h]
Εξάμηνο: 7o 2013-05-16 00:55:40 90

Ευρωπαϊκές προοπτικές στη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής [15h]
Εξάμηνο: 7o 2013-04-11 00:45:12 83
Top