Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα   RSS     Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ένα φράγμα ένωσης της πιθανότητας σφάλματος. Μελέτη της πιθανότητας σφάλματος για Μ-αδικά διορθογώνια σήματα. Η διαμόρφωση και η αποδιαμόρφωση στη μετάδοση σήματος. Μελέτη της διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης στο πεδίο συχνότητας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-13 00:34:48 159
[Play] Υλοποίηση αποδιαμορφωτών σήματος  / Διάλεξη 18 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Γενική επισκόπηση της υλοποίησης αποδιαμορφωτών σήματος.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-13 00:43:19 90
[Play] Πιθανότητα σφάλματος για Μ-αδικά ορθογώνια σήματα  / Διάλεξη 17 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Μελέτη της πιθανότητας σφάλματος για Μ-αδικά ορθογώνια σήματα.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-23 00:42:58 105
[Play] Πιθανότητα σφάλματος για QAM σήματα – ασκήσεις  / Διάλεξη 16 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Μελέτη της πιθανότητας σφάλματος για QAM σήματα. Ασκήσεις στην εύρεση της πιθανότητας σφάλματος για αστερισμούς 8 και 16 σημάτων. Σύγκριση της πιθανότητας σφάλματος QAM και PSK σημάτων.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-23 00:48:01 146

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Γενίκευση της μελέτης πιθανότητας σφάλματος στα ζωνοπερατά PAM και στα PSK σήματα.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-16 00:37:40 123
[Play] Πιθανότητα σφάλματος για Μ-αδικό PAM  / Διάλεξη 14 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Πιθανότητα σφάλματος για Μ-αδικό PAM. Μελέτη της περίπτωσης 4-αδικού PAM και γενίκευση για τυχόν Μ.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-16 00:43:43 102
[Play] Ο βέλτιστος φωρατής : παραδείγματα – μέρος Β  / Διάλεξη 13 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα – ασκήσεις στην υλοποίηση του βέλτιστου φωρατή.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-09 00:44:59 139
[Play] Ο βέλτιστος φωρατής : παραδείγματα - μέρος Α  / Διάλεξη 12 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα – ασκήσεις στην υλοποίηση του βέλτιστου φωρατή.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-09 00:40:23 127
[Play] Ο βέλτιστος φωρατής : παράδειγμα υλοποίησης  / Διάλεξη 11 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η θεωρία που υπεισέρχεται στη λειτουργία του προσαρμοσμένου φίλτρου. Παράδειγμα υλοποίησης ενός βέλτιστου φωρατή.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-02 00:40:22 90
[Play] Ο βέλτιστος φωρατής : θεωρία  / Διάλεξη 10 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η μαθηματική θεωρία που διέπει τη λειτουργία ενός βέλτιστου φωρατή. Το κριτήριο μέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας για την ελαχιστοποίηση εσφαλμένων αποφάσεων. Το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-02 00:50:18 106

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα υπολογισμού των συναρτήσεων σήματος και θορύβου, μέσω αποδιαμορφωτή συσχέτισης. Η έννοια του προσαρμοσμένου φίλτρου. Αποδιαμορφωτής προσαρμοσμένου φίλτρου. Ιδιότητες των προσαρμοσμένων φίλτρων.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-18 00:47:01 126

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Μελέτη της στατιστικής που ακολουθεί το σήμα και ο θόρυβος, μέσω αποδιαμορφωτή συσχέτισης.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-18 00:40:49 101

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων – Gaussian τυχαία μεταβλητή. Βέλτιστος δέκτης για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα παρουσία προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου. Αποδιαμορφωτές σήματος και αποδιαμορφωτές συσχέτισης.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-11 00:41:00 115

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα κυματομορφών σήματος σε πολυδιάστατους χώρους. Η έννοια του συντελεστή διασυσχέτισης. Επισκόπηση στοιχείων της θεωρίας πιθανοτήτων.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-11 00:42:01 107
[Play] Παραδείγματα αστερισμών σημάτων – μέρος Β  / Διάλεξη 5 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα αστερισμών σημάτων για δυαδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Παραγωγή διαμορφωμένου κατά φάση σήματος με χρήση κατά πλάτος διαμορφωτών. Διαμόρφωση παλμών κατά συχνότητα.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-04 00:35:30 140
[Play] Παραδείγματα αστερισμών σημάτων - μέρος Α  / Διάλεξη 4 (Καραμπογιάς ΣεραφείμΕπίκουρος Καθηγητής)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Παραδείγματα αστερισμών σημάτων για δυαδικό, τριαδικό και τετραδικό σύστημα επικοινωνίας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-04 00:39:11 157

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Διαμόρφωση των κυματομορφών σημάτων βασικής ζώνης και ζωνοπερατών σημάτων. Δισδιάστατες κυματομορφές σήματος. Παράδειγμα σχηματισμού βάσης στο δισδιάστατο χώρο σημάτων.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-10-21 00:43:03 137

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εφαρμογές στη διαμόρφωση κυματομορφών ενός σήματος δυαδικών ψηφίων. Ζωνοπερατά σήματα. Διαμόρφωση σήματος βασικής ζώνης σε ζωνοπερατό σήμα. Περιγραφές σημάτων στο χρονικό πεδιό και στο πεδίο συχνότητας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-10-21 00:35:58 151

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Μετατροπή σήματος για μετάδοση μεταξύ πομπού και δέκτη, διαμόρφωση σήματος κατά πλάτος, αποδοτική μετατροπή σήματος, κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος, πιθανοθεωρητική αναγνώριση σφάλματος μετάδοσης, ψηφιακοί διαμορφωτές και αποδιαμορφωτές σήματος, προσδιορισμός ορθοκανονικής βάσης από δοθέντα διανύσματα, υπολογισμός της ενέργειας ενός σήματος, διανυσματική αναπαράσταση κυματομορφής.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-10-14 01:20:18 316
Top