Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα   RSS     Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-19 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-19 00:59:50 105

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-19 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-19 01:00:05 136

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-12 10:10:02
Εξάμηνο: 8o 2015-05-12 00:59:56 56

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-12 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-12 01:00:00 75

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-05 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-05 00:59:57 107
[Play] Διάλεξη 13: Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς  / Διάλεξη 13 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-05 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-05 00:59:59 115

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-04-28 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-04-28 01:00:08 66

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-04-28 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-04-28 00:59:57 116
[Play] Διάλεξη 10: Αβεβαιότητα Μετρήσεων (1)  / Διάλεξη 10 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-04-21 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-04-21 00:59:57 61
[Play] Διάλεξη 9: Αβεβαιότητα Μετρήσεων (1)  / Διάλεξη 9 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-04-21 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-04-21 00:59:59 89

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-31 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-03-31 01:00:01 80

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-31 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-03-31 01:00:00 72

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-24 10:10:02
Εξάμηνο: 8o 2015-03-24 01:00:17 64

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-24 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-03-24 00:59:56 97

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-17 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-03-17 00:59:57 101

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-03-17 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-03-17 00:59:58 107
Top