Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Υπολογιστική Γλωσσολογία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

- Παρουσίαση Παραδειγμάτων / Συστημάτων από Έργα - Κατευθυντήριες Γραμμές για Εκπόνηση Εργασίας
Εξάμηνο: 5o 2014-11-10 00:55:57 136
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαλογικά Συστήματα και Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής • Εισαγωγή στα Διαλογικά Συστήματα • Μοντελοποίηση Χρήστη • Ειδικές Εφαρμογές
Εξάμηνο: 5o 2014-10-27 00:21:51 112
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Banking and Money-related Transactions
Εξάμηνο: 5o 2014-10-27 00:47:56 108
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γλωσσικοί Πόροι • Εισαγωγή στους Γλωσσικούς Πόρους • Σώματα Κειμένων • Ηλεκτρονικά Λεξικά • Σημασιολογικά Δίκτυα (Wordnets) • Σώματα Κειμένων και Πολυμέσα
Εξάμηνο: 5o 2014-10-27 00:33:24 90
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γλωσσικοί Πόροι • Εισαγωγή στους Γλωσσικούς Πόρους • Σώματα Κειμένων • Ηλεκτρονικά Λεξικά • Σημασιολογικά Δίκτυα (Wordnets) • Σώματα Κειμένων και Πολυμέσα
Εξάμηνο: 5o 2014-10-27 00:37:35 109
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μηχανική Μετάφραση • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση • Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου (Μηχανική Μετάφραση, 1ης και 2ης Γενιάς, Μεταφραστικές Μνήμες, Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης) • Μεταφραστικές Δυσκολίες • Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου, Διαγλώσσες (Interlinguas)
Εξάμηνο: 5o 2014-09-16 00:52:32 92
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μηχανική Μετάφραση • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση • Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου (Μηχανική Μετάφραση, 1ης και 2ης Γενιάς, Μεταφραστικές Μνήμες, Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης) • Μεταφραστικές Δυσκολίες • Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου, Διαγλώσσες (Interlinguas)
Εξάμηνο: 5o 2014-09-16 00:45:00 101
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μηχανική Μετάφραση • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση • Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου (Μηχανική Μετάφραση, 1ης και 2ης Γενιάς, Μεταφραστικές Μνήμες, Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης) • Μεταφραστικές Δυσκολίες • Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου, Διαγλώσσες (Interlinguas)
Εξάμηνο: 5o 2014-09-16 00:24:07 107
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μηχανική Μετάφραση • Εισαγωγή στη Μηχανική Μετάφραση • Μηχανική Μετάφραση Γραπτού Λόγου (Μηχανική Μετάφραση, 1ης και 2ης Γενιάς, Μεταφραστικές Μνήμες, Διαδραστικά Συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης) • Μεταφραστικές Δυσκολίες • Μηχανική Μετάφραση Προφορικού Λόγου, Διαγλώσσες (Interlinguas)
Εξάμηνο: 5o 2014-09-16 01:01:47 89
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαλογικά Συστήματα και Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής • Εισαγωγή στα Διαλογικά Συστήματα • Μοντελοποίηση Χρήστη • Ειδικές Εφαρμογές
Εξάμηνο: 5o 2014-09-16 00:22:19 180
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γενική Εισαγωγή • Γενική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας • Μορφο-συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Συντακτικοί Αναλυτές, Ηλεκτρονικές Γραμματικές και Φορμαλισμοί
Εξάμηνο: 5o 2014-09-15 00:19:16 105
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γενική Εισαγωγή • Γενική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας • Μορφο-συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Συντακτικοί Αναλυτές, Ηλεκτρονικές Γραμματικές και Φορμαλισμοί
Εξάμηνο: 5o 2014-09-15 00:30:56 125
[Play] Υπολογιστική Γλωσσολογία, Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Υπολογιστική Γλωσσολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Γενική Εισαγωγή • Γενική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας • Μορφο-συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Συντακτικοί Αναλυτές, Ηλεκτρονικές Γραμματικές και Φορμαλισμοί
Εξάμηνο: 5o 2014-09-15 00:30:21 413
Top