Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015 [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Putting it all together...  / Διάλεξη 9 (Γαβουνέλη ΜαρίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Putting it all together...
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-12 01:36:34 202

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Η καταπολέμηση της διαφθοράς ως ανθρώπινο δικαίωμα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-05 02:02:00 235

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Εργασιακά δικαιώματα ΙΙ: Η Ευρωπαϊκή παράμετρος
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-29 02:02:12 232

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Εταιρική κοινωνική ευθύνη στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-22 01:47:08 309

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Εργασιακά δικαιώματα Ι: ILO Fundamental principles and rights at work
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-15 01:37:50 179

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Η προστασία του περιβάλλοντος ως εταιρική ευθύνη
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-08 01:21:35 153

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Υποχρεώσεις σχετικής δεσμευτικότητας με πολλαπλούς αποδέκτες
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-18 01:51:47 159

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Συνέργειες μεταξύ του Κράτους και των επιχειρήσεων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-04 01:26:20 214

Διεθνές Δίκαιο - ΠΜΣ Διεθνών Σπουδών - Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Business and Human Rights 2014-2015, Τμήμα Νομικής

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-11-20 01:52:36 243
Top