Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Μετεγγραφή (Transcription): Εισαγωγή  / Διάλεξη 12 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [18h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:05:41 145

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [17h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:09:00 139
[Play] Lehreinheit 5: Inselstreit - China erhöht den Druck im Streit mit Japan  / Διάλεξη 10 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [16h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:02:17 118
[Play] Steuerurteile: Steuerberater haften für Fehler II  / Διάλεξη 9 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [15h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:01:00 95
[Play] Lehreinheit 4: Geschäftsbriefe  / Διάλεξη 5 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [14h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:02:04 128
[Play] Lehreinheit 2: Wissenschaftliche Texte - Struktur und Terminologie II  / Διάλεξη 7 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [13h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:04:05 120
[Play] Lehreinheit 3: Technische Texte - Einführung II  / Διάλεξη 4 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [12h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-03 00:04:23 104
[Play] Lehreinheit 5: Discourse Grammar  / Διάλεξη 13 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [16h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:11:45 106
[Play] Komposition und Derivation  / Διάλεξη 2 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [12h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:11:17 116
[Play] Subsprachen und kontrollierte Sprachen  / Διάλεξη 1 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [11h]
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:18:01 141
[Play] Steuerurteile: Steuerberater haften für Fehler I  / Διάλεξη 8 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [12h]
Εξάμηνο: 5o 2015-10-27 00:12:43 77
[Play] Lehreinheit 2: Wissenschaftliche Texte - Struktur und Terminologie I  / Διάλεξη 1 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [11h]
Εξάμηνο: 5o 2015-10-27 00:21:55 123
[Play] Lehreinheit 3: Technische Texte - Einführung I  / Διάλεξη 3 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα [11h]
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:30:35 92
Top