Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 22, Μέρος Α'  / Διάλεξη 22 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Draghieconomics
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-27 00:31:00 125
[Play] Ημέρα 21, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Ordoliberals Part B
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-20 00:26:37 93
[Play] Ημέρα 20, Μέρος Α'  / Διάλεξη 20 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Ordoliberals
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-13 00:28:33 112
[Play] Ημέρα 19, Μέρος Α'  / Διάλεξη 19 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Implications for Macro Level
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-06 00:07:39 82
[Play] Ημέρα 18, Μέρος Α'  / Διάλεξη 18 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Implications for Macro Level Part B
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-29 00:33:50 98
[Play] Ημέρα 17, Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Implications for Macro Level Part A
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-22 00:11:34 64
[Play] Ημέρα 16, Μέρος Α'  / Διάλεξη 16 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Theoretical Foundations
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-01 00:20:32 65
[Play] Ημέρα 15, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Political Economy of Primary Surpluses
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-25 00:19:01 73
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Α'  / Διάλεξη 14 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The 1937 Moment
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-18 00:14:55 74
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Spillover Issues, Part B
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-11 00:26:49 58
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α'  / Διάλεξη 12 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Cycle of Austerity, Deleveraging & Deflation
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-04 00:22:05 62
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Spillover Issues, Part A
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-25 00:33:04 83
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α'  / Διάλεξη 10 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Multipliers, Part B
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-18 00:16:29 81
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Multipliers, Part A
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-11 00:36:35 61
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 8 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Multipliers, Dept Deleveraging and Liquidity Trap
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-02-04 00:25:49 66
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Neo - Keynesians and the Supply Side. The Theoretical Conflict in the Aftermath of the Crisis
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-28 00:25:35 88
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 6 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Inevitable Trends: Returns and Uncertainly
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-21 00:18:00 74
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 5 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Mega Trends
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-14 00:19:40 89
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 4 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Changing Nature Of the Crisis: Are We Leading Towards Stagnation or Great Moderation II? The Prolicies
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-01-07 00:17:54 86
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 3 (Πετράκης ΠαναγιώτηςΚαθηγητής)

Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

The Changing Nature Of the Crisis: Are We Leading Towards Stagnation or Great Moderation II? The Projections
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2014-12-17 00:18:21 110
Top