Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Κάτω Ζάκρος. Παρουσίαση: Αρχείο Ανάκτορο Ζάκρου (ppt). Διαφάνειες: 13 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-08 00:32:41 206

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Κάτω Ζάκρος. Παρουσίαση: Αρχείο Ανάκτορο Ζάκρου (ppt). Διαφάνειες: 1- 12.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-08 00:30:29 243
[Play] Το ανάκτορο των Μαλίων. Μέρος B'  / Διάλεξη 38 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο των Μαλίων. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Μάλια. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο των Μαλίων (ppt). Διαφάνειες: 4 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-01 01:00:59 186
[Play] Λίθινα αγγεία.  / Διάλεξη 39 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Λίθινα αγγεία με ανάγλυφες παραστάσεις.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-01 01:00:59 241

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Φαιστού. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Φαιστός. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο της Φαιστού (ppt). Διαφάνειες: 22 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-01 00:31:00 199
[Play] Το ανάκτορο των Μαλίων. Μέρος Α'  / Διάλεξη 37 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο των Μαλίων. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Μάλια. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο των Μαλίων (ppt). Διαφάνειες: 1 - 3.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-01 00:31:00 383

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για το ανάκτορο της Φαιστού. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Φαιστός. Παρουσίαση: Αρχείο Το ανάκτορο της Φαιστού (ppt). Διαφάνειες: 1 - 22.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-01 00:52:48 254

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος των διαλέξεων για τις τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, Ακρωτήρι, Θήρα, Βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας (ppt). Διαφάνειες: 43 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-24 00:58:47 549
[Play] Το ανάκτορο της Κνωσού.  / Διάλεξη 34 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί τη διάλεξη για το ανάκτορο της Κνωσού. Λέξεις - κλειδιά: Ανάκτορο, Κνωσός. Παρουσίαση: Ανάκτορο της Κνωσού (ppt). Διαφάνειες: όλες.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-24 00:58:47 338

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Δ' μέρος των διαλέξεων για την τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής και τοιχογραφίας της Μινωικής Κρήτης. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, Τρικιόνιο ιερό, Κνωσός, ΥΜ ΙΒ, Μικρογραφική τοιχογραφία του Ιερού Άλσους, Ο αρχηγός των μαύρων, Βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Η τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής (ppt). Διαφάνειες: 40 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-24 00:47:04 274

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος των διαλέξεων για τις τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, Ακρωτήρι, Θήρα. Παρουσίαση: Τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας (ppt). Διαφάνειες: 1 - 41.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-24 00:47:04 444

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Γ' μέρος των διαλέξεων για την τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής και τοιχογραφίας της Μινωικής Κρήτης. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, Τοιχογραφία της χορεύτριας, Κνωσός, ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ, Κεφαλές γυναικείων μορφών από τοιχογραφίες της Θήρας Κρήτης Τίρυνθας, Τοιχογραφία της Πομπής, ΥΜ ΙΙ, Τοιχογραφία της Αίθουσας του Θρόνου, Η αίθουσα των Διπλών Πελέκεων, Η τοιχογραφία του Δίφρου, ΥΜ ΙΙΙΑ, Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας, Μικρογραφική τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού, ΥΜ ΙΒ. Παρουσίαση: Η τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής (ppt). Διαφάνειες: 23 - 39.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-24 00:52:49 333

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος των διαλέξεων για την τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής και τοιχογραφίας της Μινωικής Κρήτης. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, Κροκοσυλλέκτης πίθηκος, Κνωσός, ΜΜ ΙΙΙΑ, Σπαράγματα ανάγλυφων τοιχογραφιών, ΜΜ ΙΙΙ, Ανάγλυφη τοιχογραφία της Ελιάς, Τοιχογραφία Βόρειας Εισόδου ανακτόρου Κνωσού, Ο Πρίγκιπας των Κρίνων, ΜΜ ΙΙΙ, ΥΜ Ι, Οι κυανές κυρίες, Κνωσός, ΜΜ ΙΙΙΒ,ΥΜ, Οικία των Τοιχογραφιών, κυρία στη βεράντα, Τοιχογραφία του Φορείου, Τοιχογραφία με τις πέρδικες, Καραβάν Σεράι, Μέγαρο βασίλισσας, Τοιχογραφία των δελφινιών, Τοιχογραφία των στεφάνων, Τοιχογραφία Αγίας Τριάδας, Καθήμενη γυναικεία μορφή ανάγλυφης τοιχογραφίας, Ψείρα, Τοιχογραφία έπαυλης Αμνισού, Τοιχογραφία ταυροκαθαψίων από την Tell el Dab’a, Αίγυπτος. Παρουσίαση: Η τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής (ppt). Διαφάνειες: 3 - 22.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-17 00:43:17 425

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος των διαλέξεων για την τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής και τοιχογραφίας της Μινωικής Κρήτης. Λέξεις - κλειδιά: Ζωγραφική, τοιχογραφία, κροκοσυλλέκτης πίθηκος, Κνωσός, ΜΜ ΙΙΙΑ. Παρουσίαση: Η τέχνη της μεγάλης ζωγραφικής (ppt). Διαφάνειες: 1 - 3.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-17 00:39:50 469
[Play] Μινωική κεραμική. Μέρος Β'.  / Διάλεξη 27 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Β' μέρος της διάλεξης για την Μινωική κεραμική. Λέξεις κλειδιά: Μινωική κεραμική, υστερομινωική περίοδος, ΥΜΙΙ. Παρουσίαση: Αρχείο Mινωική Κεραμική (ppt). Διαφάνειες: 3 - 10.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-17 00:34:11 364
[Play] Μινωική κεραμική. Μέρος Α'.  / Διάλεξη 26 (Μαντζουράνη ΕλένηΚαθηγήτρια)

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Α' μέρος της διάλεξης για την Μινωική κεραμική. Λέξεις κλειδιά: Μινωική κεραμική, υστερομινωική περίοδος, ΥΜΙΙ. Παρουσίαση: Αρχείο Mινωική Κεραμική (ppt). Διαφάνειες: 1 - 3.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-17 00:30:40 643

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το ΣΤ' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Μοχλός Οικία στο Χαλινομούρι, Αγροικία στην Κληματαριά Σητείας, Αγροικία στη Ζου, Οικίες στα Αχλάδια, Έπαυλη στο Μακρυγιαλό. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 47 - 72.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-10 00:36:48 203

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Ζ', και τελευταίο, μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Έπαυλη στο Μακρυγιαλό, Οικίσκος - ιερό στις Ρουσσές, Ανακτορικό κτήριο στον Πετρά, Δυτική Κρήτη, Καστέλλι Χανίων, Κτήριο Ι στο Νεροκούρου, Βρύσες Κυδωνίας, Οικία στο Σκλαβόκαμπο, Κεντρικό Κτήριο στη Ζώμινθο, Ευρήματα από το εργαστήριο του κεραμέα, Βιβλιογραφία. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 72 - τέλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-10 00:31:58 298

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Ε' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, το Ανάκτορο στο Γαλατά, Ανατολική Κρήτη, Οικίες στα Μάλια, Οικία στην Αγία Βαρβάρα, Γουρνιά. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 38 - 48.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-10 00:39:13 227

Προϊστορική Αρχαιολογία Β' - (Μινωικός Πολιτισμός), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αποτελεί το Δ' μέρος των διαλέξεων για την Μινωική Νεοανακτορική οικιστική αρχιτεκτονική. Λέξεις - κλειδιά: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική, Αγροτική έπαυλη στη Γόρτυνα, Οικίες της Τυλίσου, Αγροτικό κτήριο στις Αχάρνες, το Ανάκτορο στο Γαλατά. Παρουσίαση: Μινωική Νεοανακτορική αρχιτεκτονική (ppt). Διαφάνειες: 26 - 38.
Εξάμηνο: 4o 2014-06-10 00:42:40 233
Top