Βρέθηκαν 25 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στη Γεωλογία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 13, Μέρος Β'  / Διάλεξη 25 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ηφαιστειακό τόξο - ηφαιστειακά πετρώματα, αλπικός και μεταλπικός κύκλος.
Εξάμηνο: 2o 2015-06-03 00:34:14 143
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α'  / Διάλεξη 24 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οι βασικές μονάδες του τόξου (εμπροστοτάφρος ή τάφρος, νησιωτικό τόξο, οπισθοτάφρος, ηφαιστειακό τόξο, οπισθοχώρα), γεωτεκτονικές ενότητες, πετρώματα και δομές που συναντώνται.
Εξάμηνο: 2o 2015-06-03 00:43:58 168
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α'  / Διάλεξη 23 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η έννοια της παραμόρφωσης, τα είδη παραμόρφωσης, από τι επηρεάζεται, παραδείγματα τεκτονικών δομών από παραμόρφωση (εικόνες), επώθηση (τεκτονικό ράκος, τεκτονικό παράθυρο).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-27 00:58:38 135
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Το Ελληνικό ορογενετικό τόξο, τα τμήματά και η εξέλιξή του στο Αιγαίο, τα πετρώματα του Ελλαδικού χώρου, σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, η γεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-06 00:40:30 140
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η έννοια, χρονολόγηση πετρωμάτων (σχετική και απόλυτη χρονολόγηση) και φαινομένων, η γεωχρονολογική κλίμακα, παλαιομαγνητισμός.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-06 00:34:48 152
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β'  / Διάλεξη 20 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ηφαιστειακές μορφές - ηφαιστειακά πετρώματα (συνέχεια), γρανίτες.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:42:49 135
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α'  / Διάλεξη 19 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ποτάμιες και θαλάσσιες αναβαθμίδες, ηφαιστειακές μορφές - ηφαιστειακά πετρώματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:42:52 123
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Β'  / Διάλεξη 18 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρηξιγενής παραμόρφωση (συνέχεια), στρωματογραφικές ασυμφωνίες - δυσυμφωνίες - επικάλυψη στρωμάτων.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:44:40 176
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρηξιγενής παραμόρφωση (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:47:52 99
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Β'  / Διάλεξη 16 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τα κύρια στάδια εξέλιξης ενός ωκεανού.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-24 00:45:24 136
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Tι είναι και πως δημιουργούνται, τύποι ηφαιστείων, τα χαρακτηριστικά τους, ζώνες ενεργής ηφαιστειακής δραστηριότητας, τύποι λαβών.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-24 00:42:51 127
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος γέννησής τους και η καταγραφή τους, σεισμικότητα στον Ελλαδικό χώρο, συνοδά καταστροφικά φαινόμενα.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-21 00:38:04 173
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δομή της γης, δυναμική μανδύα και τεκτονικών πλακών, οι λιθοσφαιρικές πλάκες και η σεισμικότητα στα πλαίσια μετακίνησής τους, γένεση και εξαφάνιση ωκεανών, ορογένεση.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-21 00:41:12 169
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρήγματα (συνέχεια), ρηξιγενής παραμόρφωση.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-31 00:47:01 101
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρήγματα (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-03-31 00:38:47 99
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πτυχωμένα στρώματα, ανεστραμμένα στρώματα, ρήγματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-24 00:40:01 151
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αντίκλινα - σύγκλινα σε χάρτες, πτυχωμένα στρώματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-24 00:36:43 152
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Επιφανειακή απορροή και παράγοντες που την επηρεάζουν (συνέχεια), υπόγεια κυκλοφορία νερού, πηγές, καρστικές μορφές επιφάνειας και βάθους.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-18 00:38:36 100
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οι υδάτινοι ταμιευτήρες, ο υδρολογικός κύκλος, το υδρογραφικό δίκτυο, η επιφανειακή απορροή και παράγοντες που την επηρεάζουν.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-18 00:40:42 122
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διάβρωση, επιφανειακοί γεωλογικοί σχηματισμοί.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-17 00:34:06 115
Top