Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η έννοια της ομοτράπεζης σύναξης, η περικοπή της κλήσης του Λευί ή Ματθαίου
Εξάμηνο: 6o 2015-05-06 00:39:17 105
[Play] Διάλεξη 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

ο «εξορκισμός» της λεγεώνας στο Κατά Μάρκον (Γ’)
Εξάμηνο: 6o 2015-04-29 00:38:33 93
[Play] Διάλεξη 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

O «εξορκισμός» της λεγεώνας στο Κατά Μάρκον (Β’)
Εξάμηνο: 6o 2015-04-29 00:53:41 92
[Play] Διάλεξη 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Ο «εξορκισμός» του χάους και της λεγεώνας στο Κατά Μάρκον (Α’)
Εξάμηνο: 6o 2015-04-22 00:43:19 100
[Play] Διάλεξη 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Τα χαρακτηριστικά των «θαυμάτων» του Ιησού
Εξάμηνο: 6o 2015-04-22 00:39:22 94
[Play] Διάλεξη 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η παραβολή του Δείπνου (Β’)
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:38:52 95
[Play] Διάλεξη 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

H ερμηνεία των παραβολών-η παραβολή του Δείπνου (Α’)
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:39:28 105
[Play] Διάλεξη 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Τα χαρακτηριστικά του κύκλου των Μαθητών του Ι. Χριστού
Εξάμηνο: 6o 2015-03-18 00:27:39 141
[Play] Διάλεξη 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 5 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Οι «αιρέσεις» του Ιουδαϊσμού της εποχής του Ι. Χριστού (Β’) και οι μαθητές Του
Εξάμηνο: 6o 2015-03-18 01:23:55 108
[Play] Διάλεξη 2, Μέρος Β'  / Διάλεξη 4 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Οι «αιρέσεις» του Ιουδαϊσμού της εποχής του Ι. Χριστού (Α’)
Εξάμηνο: 6o 2015-03-11 01:00:35 115
[Play] Διάλεξη 2, Μέρος Α'  / Διάλεξη 3 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Φιλοσοφικά ρεύματα, Θρησκεία-Καισαρολατρία, Καθημερινή ζωή
Εξάμηνο: 6o 2015-03-11 00:52:06 108
[Play] Διάλεξη 1, Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Εποχή της γέννησης του Χριστιανισμού (Α’)- Ο ελληνορρωμαϊκός κόσμος (ο ιδεώδης πολίτης)
Εξάμηνο: 6o 2015-03-04 00:22:32 95
[Play] Διάλεξη 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Εποχή της γέννησης του Χριστιανισμού (Α’)-Γενικά χαρακτηριστικά του ελληνορωμαϊκού κόσμου
Εξάμηνο: 6o 2015-03-04 01:21:38 204
Top