Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Συγγραφή μίας εργασίας (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Έλεγχος του περιεχομένου της έρευνας, μέρη μίας εργασίας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-29 00:59:54 100
[Play] Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"Δυσκολίες και γνωστικά εμπόδια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στην αντιμετώπιση ανισώσεων α βαθμού".
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-29 01:00:00 73
[Play] Παρουσίαση (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

(Συνέχεια) "The development of statistics teaching - Insights of a study group of secondary mathematics teachers"
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-29 00:59:55 64
[Play] Παρουσίαση (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"The development of statistics teaching - Insights of a study group of secondary mathematics teachers"
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-29 00:59:56 80
[Play] Παρουσίαση εργασιών φοιτητών (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"Ανάλυση και κωδικοποίηση δεδομένων ποιοτικής έρευνας - Open coding", "Axial coding".
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-22 00:59:54 71
[Play] Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Κρίσημο χαρακτηριστικό σχεδιασμού: πλαίσιο, συνεργασία.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-22 00:59:50 82
[Play] Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Μέρος Β) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Πως αναπτύχθηκε, τύποι σχεδιασμού - ερωτήσεις. Κρίσημα χαρακτηριστικά σχεδιασμού: ατομικές εμπειρίες, συλλογή προσωπικών ιστοριών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-22 01:00:05 73
[Play] Αφηγηματικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Μέρος Α) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Τι είναι, Πως τι χρησιμοποιούμε.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-22 00:59:44 78
[Play] Παραδείγματα Κριτικών (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Περιπτώσεις
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-15 00:59:56 61
[Play] Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"Analysis through microscopic examination of data, Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory", J.Corbin, A.Strauss.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-15 00:49:40 66
[Play] Παρουσίαση εργασιών φοιτητών (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"Finding the value of an angle" (timss video study).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-15 01:10:08 56
[Play] Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ερευνητικό ερώτημα και ανάλυση σε άξονες, "Graphic Linear equations" (timss video study).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-15 00:59:57 58
[Play] Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Δ) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ανάλυση περιεχομένου, βασικές ιδέες της ανάλυσης περιεχομένου.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-08 00:59:51 65
[Play] Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Γ) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Η εφαρμογή του πειράματος, ανάλυση των δεδομένων (retrospective). Η σχεσιακή όψη. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-08 01:00:00 62
[Play] Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Β) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Περιορισμοί της θεώρησης του εποικοδομισμού. Κοινωνικό-πολιτισμική οπτική (η θεωρία του Vygotsky), συνεισφορά και περιορισμοί της θεωρίας του Vygotsky. Έννοια, Αντιλήψεις – Κατηγορίες – Πλαίσια. Η μέθοδος του πειράματος σχεδιασμού (Design Experiment).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-08 00:59:56 80
[Play] Αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά (Μέρος Α) (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ριζοσπαστικός Εποικοδομισμός, Ριζοσπαστική Επιστημολογία, Θεωρία των σχημάτων. Συνεισφορά του Ριζοσπαστικού Εποικοδομισμού.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-08 00:59:52 62

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

(Συνέχεια). Συζήτηση
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-24 01:00:07 66
[Play] Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

"Action Research and Mathematics Teacher Education", K.Krainer.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-24 00:59:55 63
[Play] Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερωτήματα στο πεδίο (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Τα 3 θεωρητικά πλαίσια (ανακεφαλαίωση). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-24 00:59:54 44
[Play] Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερωτήματα στο πεδίο (Πόταρη ΔέσποιναΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Τα 3 θεωρητικά πλαίσια (ανακεφαλαίωση). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-24 00:59:49 59
Top