Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα   RSS     Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 14, Μέρος Ε'  / Διάλεξη 44 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[16h]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-06-04 00:38:47 39
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 43 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[15βh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-06-04 00:22:56 41
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 42 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[15αh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-06-04 00:34:10 39
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Α'  / Διάλεξη 40 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[14αh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-06-04 00:36:17 45
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Β'  / Διάλεξη 41 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[14βh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-06-04 00:25:56 39
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Ε'  / Διάλεξη 38 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[16αh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:23:26 38
[Play] Ημέρα 13, Μέρος ΣΤ'  / Διάλεξη 39 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[16βh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:15:57 46
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 36 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[15αh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:15:20 37
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 37 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[15βh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:23:58 36
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α'  / Διάλεξη 34 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[14αh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:23:49 37
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Β'  / Διάλεξη 35 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[14βh]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-28 00:18:53 33
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 33 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[17h]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-21 00:23:41 30
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 32 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[16h]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-21 00:23:07 38
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Β'  / Διάλεξη 31 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[15h]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-21 00:25:07 37
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α'  / Διάλεξη 30 (Μεράκος ΛάζαροςΚαθηγητής)

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προηγμένα θέματα ασύρματων και κινητών δικτύων[14h]
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-21 00:40:17 33

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Νέας Γενιάς
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-14 00:48:24 54

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Νέας Γενιάς
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-05-14 00:45:24 73

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Resource Management & Scheduling, LTE / LTE-A Architecture & other major characteristics, IEEE 802.16 WiMAX / WiMAX 2 / 2.1 Architecture & other major characteristics, QoS in LTE / LTE-A, QoS in WiMAX / WiMAX2, Resource Allocation / Scheduling Algorithms.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-04-23 00:53:39 63

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Resource Management & Scheduling, LTE / LTE-A Architecture & other major characteristics, IEEE 802.16 WiMAX / WiMAX 2 / 2.1 Architecture & other major characteristics, QoS in LTE / LTE-A, QoS in WiMAX / WiMAX2, Resource Allocation / Scheduling Algorithms.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-04-23 00:44:25 54

Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Resource Management & Scheduling, LTE / LTE-A Architecture & other major characteristics, IEEE 802.16 WiMAX / WiMAX 2 / 2.1 Architecture & other major characteristics, QoS in LTE / LTE-A, QoS in WiMAX / WiMAX2, Resource Allocation / Scheduling Algorithms.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2013-04-23 00:44:14 51
Top