Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα   RSS     Κβαντική Μηχανική ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 48 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-30 00:42:24 212
[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 5η  / Διάλεξη 47 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-30 00:48:11 113
[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 46 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-29 00:45:10 111
[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 45 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-29 00:41:35 100
[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 44 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-29 00:49:12 138

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Zeeman, ομαλό φαινόμενο Zeeman, ανώμαλο φαινόμενο Zeeman, το πραγματικό άτομο του Η2, φαινόμενα λεπτής υφής, φαινόμενα υπέρλεπτης υφής.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-23 00:45:23 109
[Play] Θεωρία διαταραχών. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 43 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Χρονικά ανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, διορθώσεις πρώτης τάξης, διορθώσεις ανώτερης τάξης.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-23 00:45:23 179

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Zeeman, ομαλό φαινόμενο Zeeman, ανώμαλο φαινόμενο Zeeman, το πραγματικό άτομο του Η2, φαινόμενα λεπτής υφής, φαινόμενα υπέρλεπτης υφής.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-23 00:48:34 80

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Zeeman, ομαλό φαινόμενο Zeeman, ανώμαλο φαινόμενο Zeeman, το πραγματικό άτομο του Η2, φαινόμενα λεπτής υφής, φαινόμενα υπέρλεπτης υφής.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-22 00:37:02 70

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Zeeman, ομαλό φαινόμενο Zeeman, ανώμαλο φαινόμενο Zeeman, το πραγματικό άτομο του Η2, φαινόμενα λεπτής υφής, φαινόμενα υπέρλεπτης υφής.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-22 00:52:10 129
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 39 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου
Εξάμηνο: 6o 2014-07-22 00:49:33 57

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Zeeman, ομαλό φαινόμενο Zeeman, ανώμαλο φαινόμενο Zeeman, το πραγματικό άτομο του Η2, φαινόμενα λεπτής υφής, φαινόμενα υπέρλεπτης υφής.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-22 00:49:33 230
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 5η  / Διάλεξη 38 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-16 00:43:58 55
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 37 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-16 00:49:50 53
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 36 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-15 00:42:03 74
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 35 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-15 00:48:06 70
[Play] Κεντρικά Δυναμικά. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 34 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Γενική θεώρηση, άτομο υδρογόνου.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-15 00:44:27 91
[Play] Στροφορμή. Διάλεξη 15η  / Διάλεξη 33 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Η στροφορμή ως κβαντικό μέγεθος, η κβάντωση της στροφορμής, ιδιοσυναρτήσεις της τροχιακής στροφορμής, κυματικές συναρτήσεις και σφαιρικές αρμονικές, πρόσθεση στροφορμών.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-09 00:39:59 94
[Play] Στροφορμή. Διάλεξη 14η  / Διάλεξη 32 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Η στροφορμή ως κβαντικό μέγεθος, η κβάντωση της στροφορμής, ιδιοσυναρτήσεις της τροχιακής στροφορμής, κυματικές συναρτήσεις και σφαιρικές αρμονικές, πρόσθεση στροφορμών.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-09 00:50:08 93
[Play] Στροφορμή. Διάλεξη 13η  / Διάλεξη 31 (Λαχανάς ΑθανάσιοςΚαθηγητής)

Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Τμήμα Φυσικής

Η στροφορμή ως κβαντικό μέγεθος, η κβάντωση της στροφορμής, ιδιοσυναρτήσεις της τροχιακής στροφορμής, κυματικές συναρτήσεις και σφαιρικές αρμονικές, πρόσθεση στροφορμών.
Εξάμηνο: 6o 2014-07-08 00:35:04 80
Top