Βρέθηκαν 32 αποτελέσματα   RSS     Ζωολογία ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ζωολογία ΙΙ (2018-02-28 11:00:00)  / Μέρος 1 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2018-02-28 00:02:01 13
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 10:10:02) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:59:53 199
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:51:17 121
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:51 99
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:52 115
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:53 87
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:55 90
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:51 91
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:52 95
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:46 76
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:55 92
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:49 96
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:53 106
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 90
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 132
[Play] Ανοσία (Δ' Μέρος)  / Διάλεξη 21 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Επίκτητη ανοσία: Κυτοκίνες, υποδοχείς σταθερής περιοχής (Fc), κυτταρική απόκριση, τρόποι ενεργοποίησης (Γένεση χυμικής απόκρισης), πρωτογενής απόκριση Β κυττάρων, δευτερογενής απόκριση - τίτλος αντισωμάτων, θεωρία επιλογής κλώνου, παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων, κύτταρα έμφυτης και επίκτητης ανοσίας. Δενδριτικά κύτταρα: ενεργοποίηση και μεταφορά σήματος στα Τ κύτταρα, κατηγορίες και μορφολογία, παρουσίαση αντιγόνων στα Τ κύτταρα. Toll - like υποδοχείς : βασικές αρχές, πλήθος υποδοχέων και σηματοδοτικών μονοπατιών.
Εξάμηνο: 3o 2014-03-31 00:43:40 128
[Play] Ανοσία (Γ' Μέρος)  / Διάλεξη 20 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Επίκτητη ανοσία: χημική και κυτταρική απάντηση, αντισώματα, δομή αντισωμάτων και υποδοχέων Τ κυττάρων, μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC), βοηθητικά Τ κύτταρα, κυτοκίνες, κυτταροτοξικά κύτταρα, κυτταρομεσολαβητική απόκριση.
Εξάμηνο: 3o 2014-03-31 00:35:12 119
[Play] Ανοσία (Β' Μέρος)  / Διάλεξη 19 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Φλεγμονή. Η διαδικασία της φλεγμονής. Τέσσερεις εκδηλώσεις φλεγμονής: αναφυλακτική υπερευαισθησία, κυτοτοξική υπερευαισθησία, υπερευαισθησία ανοσοποιητικού, καθυστερημένου τύπου υπερεθαισθησία. Σύγκριση ανοσολογικών μηχανισμών Σπονδυλόζωων - Ασπόνδυλων. Έμφυτη ανοσία Ασπόνδυλων. Εξέλιξη ανοσολογικών μηχανισμών: βασικές αρχές. Εξέλιξη έμφυτης ανοσίας. Εξέλιξη επίκτητης ανοσίας.
Εξάμηνο: 3o 2014-03-24 00:40:35 156
[Play] Αισθήσεις - Αισθητήρια όργανα ΙΙ (Δ΄Μέρος)  / Διάλεξη 17 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Όσφρηση: όργανο του Jacobson. Γεύση: Αναγνώριση γεύσεων -Χημικά χαρακτηριστικά γεύσεων. Αφή: Σύνθετη αίσθηση, Αίσθηση πόνου. Ακοή: Όργανο ισορροπίας. Ηλεκτροϋποδοχείς - ηλεκτρικά όργανα. Οι 20 αισθήσεις: όραση,αίσθηση φωτός, αίσθηση χρόνου, όσφρηση, γεύση, αίσθηση έλξης, ακοή, αίσθηση ισορροπίας, αίσθηση ροής, αίσθηση ηλεκτρισμού, αφή, αίσθηση πίεσης, αίσθηση πόνου, αίσθηση δόνησης, αίσθηση θερμότητας, υπέρυθρη όραση, αίσθηση βαρύτητας, αίσθηση μέσω του ρύγχους, αίσθηση μαγνητικού πεδίου, ιδιοδεκτικότητα.
Εξάμηνο: 3o 2014-03-17 00:52:15 154
[Play] Αισθήσεις - Αισθητήρια όργανα ΙΙ (Γ' Μέρος)  / Διάλεξη 16 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Περιφερειακό νευρικό σύστημα: Συμπαθητικό και Παρασυμπαθητικό σύστημα. Αισθητήρια όργανα: Όραση, Δομή οφθαλμού στα Σπονδυλόζωα, Αντίληψη χρωμάτων. Όραση: μηχανισμός, υπέρυθρη ακτινοβολία. Όσφρηση. Ποικιλομορφία στη δυνατότητα των ζώων να διακρίνουν οσμές. Όσφρηση: όργανο του Jacobson.
Εξάμηνο: 3o 2014-03-17 00:45:35 185
Top