Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα   RSS     Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Η Οδοντιατρική στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.  / Διάλεξη 12 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Η Ευρωπαϊκή ένωση γενικότερα. Οδηγίες ης Ε.Ε. που αφορούν τους Οδοντιάτρους. Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ε.Ε., Οδηγίες
Εξάμηνο: 9o 2015-01-19 00:57:49 79

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Η παρούσα διάλεξη εδράζεται στο κόστος και την αξία της ιατρικής πράξεως ώς προσφερόμενης υπηρεσίας. Λέξεις-κλειδιά: κόστος, τιμή, αξία, ιεράρχιση αναγκών, Maslow
Εξάμηνο: 9o 2015-01-12 00:42:09 107
[Play] Διαχείρηση ποιότητας στην Οδοντιατρική  / Διάλεξη 10 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείρηση στην ποιότητα στην Οδοντιατρική. Τα νέα δεδομένα στην άσκηση του οδοντιατρικού επεγγέλματος. Ιστορικά στοιχεία στην διαχείρηση ποιότητας. Λέξεις-κλειδιά: διαχείρηση ποιότητας, οδοντιατρικός τουρισμός
Εξάμηνο: 9o 2014-12-15 00:40:30 79
[Play] Δεοντολογικά και ασφαλιστικά θέματα  / Διάλεξη 9 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Η ευθύνη των οδοντιάτρων για πράξεις ή παραλείψεις κατα την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχικά παραπτώματα, ποινές. Δεοντολογικός κανονισμός Οδοντιάτρων. Ασφαλιστικό. Λέξεις-κλειδιά: Νομοθεσία, Παραπτώματα, Ποινές, Ασφαλιστικό
Εξάμηνο: 9o 2014-12-01 00:59:58 93
[Play] Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων  / Διάλεξη 8 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Ο ρόλος του υπεύθυνου διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Επικοινωνία. Υποκίνηση. Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία εσωτερική οργανωσιακή υποκίνηση φραγμοί
Εξάμηνο: 9o 2014-11-24 00:53:36 89

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Έλεγχος των λοιμώξεων στην οδοντιατρική. Νεότερες τάσεις και προδιαγραφές που διέπουν τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σηπτικών οδοντιατρικών εργαλείων. Σύγχρονες απόψεις για γενικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, απορρίματα. Λέξεις-κλειδιά: λοιμώξεις, αποστείρωση, εργαλεία
Εξάμηνο: 9o 2014-11-10 00:31:09 97

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Έλεγχος των λοιμώξεων στην οδοντιατρική. Νεότερες τάσεις και προδιαγραφές που διέπουν τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σηπτικών οδοντιατρικών εργαλείων. Σύγχρονες απόψεις για γενικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, απορρίματα. Λέξεις-κλειδιά: λοιμώξεις, αποστείρωση, εργαλεία
Εξάμηνο: 9o 2014-11-10 00:30:36 132
[Play] Το marketing στην οδοντιατρική  / Διάλεξη 5 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζεται το marketing στον τομέα υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Οδοντιατρείο.
Εξάμηνο: 9o 2014-11-03 00:31:39 125
[Play] Λογιστικά-φορολογικά θέματα  / Διάλεξη 4 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην παρούσα διάλεξη παρουσιάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λογιστική-φορολογική λειτουργία του Οδοντιατρείου
Εξάμηνο: 9o 2014-10-20 00:28:06 110
[Play] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην παρούσα διάλεξη γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα, παρουσιάζεται ένα περίγραμμα των ενοτήτων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο
Εξάμηνο: 9o 2014-10-06 00:29:21 67
[Play] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Μέρος A'  / Διάλεξη 1 (Τζούτζας ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην παρούσα διάλεξη γίνεται μια εισαγωγή στο μάθημα, παρουσιάζεται ένα περίγραμμα των ενοτήτων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο
Εξάμηνο: 9o 2014-10-06 00:30:39 118
Top