Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα   RSS     Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Τεχνικές προδιαγραφές και έλεγχοι έτοιμων φαρμακευτικών προϊόντων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-25 01:07:54 204

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 6
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-18 00:56:27 175

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητες 5,6
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-11 01:02:23 185

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 5
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-04 00:52:09 109

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητες 4, 5
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-04 00:48:10 185

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 4
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-27 00:48:44 113

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 4
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-27 00:46:19 109

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 4
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-20 00:41:08 152

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 4
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-20 00:45:52 192
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β', Φαρμακοποιίες  / Διάλεξη 6 (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 3
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-30 00:46:51 127
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α', Φαρμακοποιίες  / Διάλεξη 5 (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 3
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-30 00:46:11 144

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-23 00:50:29 169

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-23 00:46:17 194

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 1: 1.3-1.6
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-16 00:57:14 155
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Α', Νομοθεσία  / Διάλεξη 1 (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 1: 1.2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-03-16 00:54:10 251
Top