Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στην Αστροφυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημερα 26, Μέρος Α'  / Διάλεξη 41 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[09h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-29 00:46:12 281
[Play] Ημερα 25, Μέρος Β'  / Διάλεξη 40 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[12h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-28 00:03:35 120
[Play] Ημερα 25, Μέρος Α'  / Διάλεξη 39 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[11h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-28 00:52:56 136
[Play] Ημερα 24, Μέρος Α'  / Διάλεξη 38 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[16h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-23 01:24:04 196
[Play] Ημερα 23, Μέρος Α'  / Διάλεξη 37 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[09h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-22 00:38:51 374
[Play] Ημερα 22, Μέρος Β'  / Διάλεξη 36 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[17h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-21 00:44:53 50
[Play] Ημερα 22, Μέρος A'  / Διάλεξη 35 (Δανέζης ΜάνοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[16h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-21 00:52:45 108
[Play] Ημερα 21, Μέρος Β'  / Διάλεξη 34 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[17h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-16 00:34:08 141
[Play] Ημερα 21, Μέρος A'  / Διάλεξη 33 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[16h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-16 00:39:52 114
[Play] Ημερα 20, Μέρος A'  / Διάλεξη 32 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[09h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-15 00:41:07 112
[Play] Ημερα 19, Μέρος B'  / Διάλεξη 31 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[12h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-14 00:41:20 112
[Play] Ημερα 19, Μέρος A'  / Διάλεξη 30 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[11h]
Εξάμηνο: 2o 2013-05-14 00:49:26 134
[Play] Ημερα 18, Μέρος B'  / Διάλεξη 29 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[17h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-25 00:47:19 167
[Play] Ημερα 18, Μέρος Α'  / Διάλεξη 28 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[16h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-25 00:43:59 113
[Play] Ημερα 17, Μέρος Α'  / Διάλεξη 27 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[09h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-24 00:45:29 122
[Play] Ημερα 16, Μέρος Β'  / Διάλεξη 26 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[12h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-23 00:45:54 121
[Play] Ημερα 16, Μέρος Α'  / Διάλεξη 25 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[11h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-23 00:43:04 115
[Play] Ημερα 15, Μέρος Β'  / Διάλεξη 24 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[12h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-16 00:40:50 129
[Play] Ημερα 15, Μέρος Α'  / Διάλεξη 23 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[11h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-16 00:45:44 179
[Play] Ημερα 14, Μέρος Α'  / Διάλεξη 22 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Τμήμα Φυσικής

Εισαγωγή στην Αστροφυσική[09h]
Εξάμηνο: 2o 2013-04-10 00:33:57 133
Top