Βρέθηκαν 25 αποτελέσματα   RSS     Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ [10h]
Εξάμηνο: 6o 2015-09-24 00:37:26 163

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ [9h]
Εξάμηνο: 6o 2015-09-24 01:09:50 100

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ [10h]
Εξάμηνο: 6o 2015-09-09 00:41:53 98

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ [9h]
Εξάμηνο: 6o 2015-09-09 01:03:32 101

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ο ρόλος της τεχνολογίας. Πως η τεχνολογία αλλάζει ζήτηση, κόστος (σταθερό και μεταβλητό); Τι πιθανότητα υπάρχει να παραμείνει η δομή του φυσικού μονοπωλίου υπό αυτές τις συνθήκες; Το παράδειγμα της κινητής τηλεφωνίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-06 00:36:40 62

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ο ρόλος της τεχνολογίας. Πως η τεχνολογία αλλάζει ζήτηση, κόστος (σταθερό και μεταβλητό); Τι πιθανότητα υπάρχει να παραμείνει η δομή του φυσικού μονοπωλίου υπό αυτές τις συνθήκες; Το παράδειγμα της κινητής τηλεφωνίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-06 01:10:01 90

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Χρειαζόμαστε τελικά κρατική παρέμβαση; Τα παραδείγματα της πλειοδοσίας για δικαιώματα χρήσης. Επιτυγχάνουμε τελικά οριακή τιμολόγηση ; Επιτυγχάνουμε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας ; Το παράδειγμα της πλειοδοσίας συχνοτήτων για καλωδιακή.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-05 00:37:38 63

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Χρειαζόμαστε τελικά κρατική παρέμβαση; Τα παραδείγματα της πλειοδοσίας για δικαιώματα χρήσης. Επιτυγχάνουμε τελικά οριακή τιμολόγηση ; Επιτυγχάνουμε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας ; Το παράδειγμα της πλειοδοσίας συχνοτήτων για καλωδιακή.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-05 00:51:49 88

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έλεγχος Φυσικού Μονοπωλίου. Στρατηγικές τιμολόγησης (μέσο κόστος, τέλεια διανεμητικό κόστος, Τιμολόγηση Ramsey, τιμολόγηση αιχμής). Αποτελέσματα τιμολογιακού ελέγχου (σταυροειδής υποκατάσταση, cream skimming, αναποτελεσματικότητες. Έλεγχος απόδοσης κεφαλαίου (rate of return regulation) Πως λειτουργεί, Υπόθεση Averch – Johnson, αναποτελεσματικότητα. Το παράδειγμα της ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-04 01:06:58 58

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έλεγχος Φυσικού Μονοπωλίου. Στρατηγικές τιμολόγησης (μέσο κόστος, τέλεια διανεμητικό κόστος, Τιμολόγηση Ramsey, τιμολόγηση αιχμής). Αποτελέσματα τιμολογιακού ελέγχου (σταυροειδής υποκατάσταση, cream skimming, αναποτελεσματικότητες. Έλεγχος απόδοσης κεφαλαίου (rate of return regulation) Πως λειτουργεί, Υπόθεση Averch – Johnson, αναποτελεσματικότητα. Το παράδειγμα της ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εξάμηνο: 6o 2015-08-04 01:00:03 89

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έλεγχος Φυσικού Μονοπωλίου. Στρατηγικές τιμολόγησης (μέσο κόστος, τέλεια διανεμητικό κόστος, Τιμολόγηση Ramsey, τιμολόγηση αιχμής). Αποτελέσματα τιμολογιακού ελέγχου (σταυροειδής υποκατάσταση, cream skimming, αναποτελεσματικότητες. Έλεγχος απόδοσης κεφαλαίου (rate of return regulation) Πως λειτουργεί, Υπόθεση Averch – Johnson, αναποτελεσματικότητα. Το παράδειγμα της ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-23 01:11:31 78

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-18 00:49:42 62

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-18 01:05:32 53

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-16 00:51:05 87

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-16 00:52:20 55

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-16 00:37:24 68

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-11 00:36:52 52

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια ιδιοκτησία. Ιστορικές ρίζες της δημόσιας ιδιοκτησίας και σύγχρονη αιτιολόγηση (μη συμβολαιοποιήσιμη ποιότητα, διαφθορά), πλεονεκτήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικοποίηση (στόχοι και αποτελέσματα). Ο κανόνας της μερικής επιστροφής του κόστους της παρέμβασης.
Εξάμηνο: 6o 2015-06-11 00:36:45 73
Top