Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα   RSS     Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α'  / Διάλεξη 20 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΜΚΟ Δρω - Ομαδική εξάσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-06-11 00:26:37 126
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Β'  / Διάλεξη 19 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΜΚΟ Δρω - Ομαδική εξάσκηση [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-06-04 00:52:31 120
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α'  / Διάλεξη 18 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΜΚΟ Δρω - Ομαδική εξάσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-06-04 00:26:13 111
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β'  / Διάλεξη 17 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ομαδική άσκηση [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-05-28 00:42:56 79
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α'  / Διάλεξη 16 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ύλη μαθήματος - Ομαδική άσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-05-28 00:50:20 85
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ανακεφαλαίωση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-05-21 01:03:15 109
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 14 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πρακτική εξάσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-05-11 01:15:37 132
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πρακτική εξάσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-05-07 01:08:48 120
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ακούω - Παίζω, Πρακτική εξάσκηση [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-04-30 00:30:42 104
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πρακτική εξάσκηση [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-04-30 00:46:26 89
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ακούω - Παίζω [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-04-24 00:25:37 149
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ακούω - Παίζω [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-04-24 00:42:32 79
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Απλά - Σύνθετα - Μικτά, Σή-με-ρα Τώ-ρα Τώρα [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-26 00:33:36 110
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πεντάγραμμο, Tim - Ri [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-26 00:44:01 82
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πέτρος Κούρτης [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-19 00:56:40 107
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 5 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πέτρος Κούρτης [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-19 00:49:49 123
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Β'  / Διάλεξη 4 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γιώργος Φασόλης - (Dum - Tek - Teke- Pa) [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-12 00:42:50 107
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Α'  / Διάλεξη 3 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γιώργος Φασόλης - (Dum - Tek - Teke- Pa) [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-12 00:53:30 80
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

5σημο, 7σημο - τα, τι τι [18h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-05 00:45:30 93
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Τσαφταρίδης ΝικόλαςΕΕΔΙΠ)

Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εισαγωγικά - Dum Tek - Τώ ρα, Σή με ρα - 3σημο, 2σημο [17h]
Εξάμηνο: 6o 2015-03-05 00:39:26 122
Top