Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα   RSS     Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάβρωση από Επιφανειακή Απορροή  / Διάλεξη 1 (Ευελπίδου ΝίκηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Βασικοί παράγοντες ελέγχου της διάβρωσης από επιφανειακή απορροή.
Εξάμηνο: 6o 2016-03-12 00:17:09 205
[Play] Άσκηση Υπαίθρου 1  / Μέρος 1 (Ευελπίδου ΝίκηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δειγματοληψία χαλαρών ιζημάτων
Εξάμηνο: 6o 2015-04-02 00:07:57 216
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Ευελπίδου ΝίκηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δείκτες μεταβολής στάθμης θάλασσας. Παλιρροιακές εγκοπές.
Εξάμηνο: 6o 2014-12-30 01:06:53 69
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Ευελπίδου ΝίκηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δείκτες μεταβολής στάθμης θάλασσας.
Εξάμηνο: 6o 2014-12-30 00:28:28 76
Top