Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα   RSS     Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμένη Μετάδοση Μαθήματος
Εξάμηνο: 6o 2017-02-21 02:59:48 73
[Play] Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (2016-06-07 17:10:01) (Τύμπας ΑριστοτέληςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 6o 2016-06-07 00:59:56 47
[Play] Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (2016-06-07 16:10:01) (Τύμπας ΑριστοτέληςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 6o 2016-06-07 00:59:55 56
[Play] Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (2016-06-07 15:10:01) (Τύμπας ΑριστοτέληςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 6o 2016-06-07 00:59:56 54

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εμβάθυνση σε μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του προσωπικού υπολογιστή: η συνδιαμόρφωση του προσωπικού υπολογιστή και των χρηστών του. Η κατασκευή χρηστών μέσω διαφημίσεων. Συνδιαμόρφωση έμφυλων και τεχνικών διακρίσεων. Από την ανάγνωση δευτερογενών πηγών στην ερμηνεία πρωτογενών πηγών: ερμηνεία διαφημίσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προηγούμενων δεκαετιών. Από την ερμηνεία πρωτογενών πηγών στην συγγραφή ιστοριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: γράφοντας ιστορίες πληροφορικής για ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό μουσείο τεχνολογίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-26 00:55:50 90

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εμβάθυνση σε μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του προσωπικού υπολογιστή: η συνδιαμόρφωση του προσωπικού υπολογιστή και των χρηστών του. Η κατασκευή χρηστών μέσω διαφημίσεων. Συνδιαμόρφωση έμφυλων και τεχνικών διακρίσεων. Από την ανάγνωση δευτερογενών πηγών στην ερμηνεία πρωτογενών πηγών: ερμηνεία διαφημίσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προηγούμενων δεκαετιών. Από την ερμηνεία πρωτογενών πηγών στην συγγραφή ιστοριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: γράφοντας ιστορίες πληροφορικής για ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό μουσείο τεχνολογίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-12 00:32:53 98

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εμβάθυνση σε μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του προσωπικού υπολογιστή: η συνδιαμόρφωση του προσωπικού υπολογιστή και των χρηστών του. Η κατασκευή χρηστών μέσω διαφημίσεων. Συνδιαμόρφωση έμφυλων και τεχνικών διακρίσεων. Από την ανάγνωση δευτερογενών πηγών στην ερμηνεία πρωτογενών πηγών: ερμηνεία διαφημίσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών προηγούμενων δεκαετιών. Από την ερμηνεία πρωτογενών πηγών στην συγγραφή ιστοριών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών: γράφοντας ιστορίες πληροφορικής για ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό μουσείο τεχνολογίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-12 00:20:06 107

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Οι απαρχές της ιστορίας του καταμερισμού χρόνου (time sharing) και η πρόσληψη του υπολογισμού ως αγαθό για παροχή από επιχείρηση κοινής ωφέλειας (computer utility). Ιστοριογραφικές παρατηρήσεις για τη μελέτη της πληροφορικής μέσω του συνδυασμού ιστορίας της τεχνολογίας και επιχειρηματικής ιστορίας. Ζητήματα τιμολόγησης της παροχής υπολογιστικών υπηρεσιών. Κριτική της υπόθεσης περί γραμμικής εξέλιξης της τεχνολογίας (εν προκειμένω της πληροφορικής). Συνέχειες και τομές στην ιστορία της πληροφορικής.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-21 01:15:06 116

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Οι απαρχές της ιστορίας του καταμερισμού χρόνου (time sharing) και η πρόσληψη του υπολογισμού ως αγαθό για παροχή από επιχείρηση κοινής ωφέλειας (computer utility). Ιστοριογραφικές παρατηρήσεις για τη μελέτη της πληροφορικής μέσω του συνδυασμού ιστορίας της τεχνολογίας και επιχειρηματικής ιστορίας. Ζητήματα τιμολόγησης της παροχής υπολογιστικών υπηρεσιών. Κριτική της υπόθεσης περί γραμμικής εξέλιξης της τεχνολογίας (εν προκειμένω της πληροφορικής). Συνέχειες και τομές στην ιστορία της πληροφορικής.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-21 00:26:44 107

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η ιστορία της διαπίστωσης ότι αυτό που σήμερα αποκαλείται υλισμικό (hardware) δεν αρκούσε για την παραγωγή υπολογισμών και οι απαρχές της ιστορίας του λογισμικού (software). Η προέλευση των πρώτων προγραμματιστών, η εκπαίδευσή τους, η τοποθέτησής τους σε εργασιακά περιβάλλοντα. Η αντιπαράθεση προγραμματιστών και διευθυντών (managers). Διαφωνίες ως προς τη σχέση του λογισμικού με την τέχνη, την επιδεξιότητα και τη δεξιοτεχνία, την πανεπιστημιακή και λοιπή εκπαίδευση. Κατηγορίες εργαζομένων και εργασιακές διακρίσεις: analysts, coders, planners, programmers. Διαμάχες ως προς τα όρια του εκμηχανισμού της παραγωγής λογισμικού και τη δυνατότητα μαζικής (φορδιστικής) παραγωγής λογισμικού. Η ιστορία της διαρκούς κρίσης λογισμικού.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-31 00:31:19 77

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η ιστορία της διαπίστωσης ότι αυτό που σήμερα αποκαλείται υλισμικό (hardware) δεν αρκούσε για την παραγωγή υπολογισμών και οι απαρχές της ιστορίας του λογισμικού (software). Η προέλευση των πρώτων προγραμματιστών, η εκπαίδευσή τους, η τοποθέτησής τους σε εργασιακά περιβάλλοντα. Η αντιπαράθεση προγραμματιστών και διευθυντών (managers). Διαφωνίες ως προς τη σχέση του λογισμικού με την τέχνη, την επιδεξιότητα και τη δεξιοτεχνία, την πανεπιστημιακή και λοιπή εκπαίδευση. Κατηγορίες εργαζομένων και εργασιακές διακρίσεις: analysts, coders, planners, programmers. Διαμάχες ως προς τα όρια του εκμηχανισμού της παραγωγής λογισμικού και τη δυνατότητα μαζικής (φορδιστικής) παραγωγής λογισμικού. Η ιστορία της διαρκούς κρίσης λογισμικού.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-31 00:53:09 94

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η ιστορία των mainframes παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής του ENIAC και των απαρχών του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την πλούσια αυτή ιστορία καλύπτονται κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία: η ιστορία των μηχανών διάτρητων καρτών και των χρήσεων τους (από τις απογραφές πληθυσμού μέχρι τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης) και η εργοστασιακή χρήση mainframes στο παράδειγμα του εργοστασίου των λογιστών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-17 00:31:01 88

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η ιστορία των mainframes παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής του ENIAC και των απαρχών του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την πλούσια αυτή ιστορία καλύπτονται κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία: η ιστορία των μηχανών διάτρητων καρτών και των χρήσεων τους (από τις απογραφές πληθυσμού μέχρι τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης) και η εργοστασιακή χρήση mainframes στο παράδειγμα του εργοστασίου των λογιστών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-17 00:47:09 103

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Η ιστορία των mainframes παρεμβάλλεται μεταξύ αυτής του ENIAC και των απαρχών του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την πλούσια αυτή ιστορία καλύπτονται κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία: η ιστορία των μηχανών διάτρητων καρτών και των χρήσεων τους (από τις απογραφές πληθυσμού μέχρι τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης) και η εργοστασιακή χρήση mainframes στο παράδειγμα του εργοστασίου των λογιστών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-10 00:21:45 123

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή σε ένα συγκριτικά άγνωστο σύμπαν υπολογιστικών διατάξεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των νεώτερων χρόνων. Παρουσιάζεται μια πυραμίδα διατάξεων, στη βάση της οποίας τοποθετούνται απλά και πολύπλοκα υπολογιστικά χαρτιά και γραφήματα (π.χ. νομογραφήματα) και στην κορυφή πολύπλοκοι μηχανισμοί όπως αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ρίψης μιας βόμβας από αεροπλάνο αλλά και την κατάρριψη ενός βομβαρδιστικού στο πλαίσιο της αεράμυνας. Εισαγωγή σε συγκρίσεις λογαριθμικού κανόνα και αριθμομηχανής. Γίνεται αναφορά στις διαφορές στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των διατάξεων αλλά και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας διατάξεων. Σύνδεση της ιστοριογραφίας αυτών των διατάξεων με την ιστορία της εισαγωγής της διάκρισης ψηφιακό-αναλογικό.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-10 00:51:51 101

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή σε ένα συγκριτικά άγνωστο σύμπαν υπολογιστικών διατάξεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των νεώτερων χρόνων. Παρουσιάζεται μια πυραμίδα διατάξεων, στη βάση της οποίας τοποθετούνται απλά και πολύπλοκα υπολογιστικά χαρτιά και γραφήματα (π.χ. νομογραφήματα) και στην κορυφή πολύπλοκοι μηχανισμοί όπως αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ρίψης μιας βόμβας από αεροπλάνο αλλά και την κατάρριψη ενός βομβαρδιστικού στο πλαίσιο της αεράμυνας. Εισαγωγή σε συγκρίσεις λογαριθμικού κανόνα και αριθμομηχανής. Γίνεται αναφορά στις διαφορές στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των διατάξεων αλλά και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας διατάξεων. Σύνδεση της ιστοριογραφίας αυτών των διατάξεων με την ιστορία της εισαγωγής της διάκρισης ψηφιακό-αναλογικό.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-03 00:40:38 95

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή σε ένα συγκριτικά άγνωστο σύμπαν υπολογιστικών διατάξεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των νεώτερων χρόνων. Παρουσιάζεται μια πυραμίδα διατάξεων, στη βάση της οποίας τοποθετούνται απλά και πολύπλοκα υπολογιστικά χαρτιά και γραφήματα (π.χ. νομογραφήματα) και στην κορυφή πολύπλοκοι μηχανισμοί όπως αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ρίψης μιας βόμβας από αεροπλάνο αλλά και την κατάρριψη ενός βομβαρδιστικού στο πλαίσιο της αεράμυνας. Εισαγωγή σε συγκρίσεις λογαριθμικού κανόνα και αριθμομηχανής. Γίνεται αναφορά στις διαφορές στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των διατάξεων αλλά και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας διατάξεων. Σύνδεση της ιστοριογραφίας αυτών των διατάξεων με την ιστορία της εισαγωγής της διάκρισης ψηφιακό-αναλογικό.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-03 01:03:25 139

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή στην ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας μέσω συζήτησης του άρθρου της Jennifer Light για τον ENIAC, ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος υπολογιστή. Έμφαση σε διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της ιστορίας του ENIAC και στην αντίθεση μεταξύ της δημόσιας εικόνας των ορίων στη χρήση του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ερμηνεία της ιστορίας του ENIAC με συνυπολογισμό των εμπειριών των γυναικών υπολογιστριών (computοrs ή computers) που εργάζονταν με τον ENIAC. Η εγγενής κοινωνικότητα των τεχνικών παραμέτρων-μεταβλητών: η παραδειγματική περίπτωση της ταχύτητας υπολογισμού με τον ENIAC. Εισαγωγή στις απαρχές των διακρίσεων αναλογικό-ψηφιακό και υλισμικό-λογισμικό και συσχετισμός τους με εργασιακές διακρίσεις και διακρίσεις κοινωνικού φύλου.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-24 00:50:06 133

Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή στην ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας μέσω συζήτησης του άρθρου της Jennifer Light για τον ENIAC, ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος υπολογιστή. Έμφαση σε διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της ιστορίας του ENIAC και στην αντίθεση μεταξύ της δημόσιας εικόνας των ορίων στη χρήση του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ερμηνεία της ιστορίας του ENIAC με συνυπολογισμό των εμπειριών των γυναικών υπολογιστριών (computοrs ή computers) που εργάζονταν με τον ENIAC. Η εγγενής κοινωνικότητα των τεχνικών παραμέτρων-μεταβλητών: η παραδειγματική περίπτωση της ταχύτητας υπολογισμού με τον ENIAC. Εισαγωγή στις απαρχές των διακρίσεων αναλογικό-ψηφιακό και υλισμικό-λογισμικό και συσχετισμός τους με εργασιακές διακρίσεις και διακρίσεις κοινωνικού φύλου.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-24 00:46:24 314
Top