Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  video προς noc.uoa.gr.