Βρέθηκαν 416 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Χημείας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-27 17:10:01) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-27 00:59:56 50
[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-27 16:10:01) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-27 00:59:56 27

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-27 00:59:52 53

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-27 00:59:48 33

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Προφίλ χημικών θαλάσσιων στοιχείων - είδη - Accumulated, recycled, scavenged - Βιολογικά στοιχεία - Αρχή του Marcet - Ανοξικές λεκάνες
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-26 00:59:55 25
[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-20 17:10:01) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-20 00:59:56 46
[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-20 16:10:01) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-20 00:59:55 24

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Επικύρωση - Επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-20 00:59:54 51

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Επικύρωση - Επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-20 00:59:46 46

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Κύκλος φωσφόρου - Πυρίτιο - Κύκλος Πυριτίου - Παγκόσμιος ωκεάνιος κύκλος πυριτίου - Ευτροφισμός - Επιπτώσεις ανάπτυξης ευτροφικών συνθηκών - Παράμετροι ευτροφισμού
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:55 30

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Βασικά φυτικά θρεπτικά συστατικά - Άζωτο - Κύκλοι αζώτου - Κύκλος αζώτου στο θαλάσσιο περιβάλλον - Αφομοίωση του αζώτου - Νιτροποίοιηση - Απονιτροποίηση - Αντιδράσεις αναερόβιας οξείδωσης
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:56 19
[Play] Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές (2016-01-15 11:10:01) (Καλοκαιρινός ΑντώνηςΚαθηγητής)

Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 7o 2016-01-15 00:59:55 33
[Play] Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές (2016-01-15 10:10:01) (Καλοκαιρινός ΑντώνηςΚαθηγητής)

Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 7o 2016-01-15 00:59:55 33
[Play] Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές (2016-01-15 09:10:01) (Καλοκαιρινός ΑντώνηςΚαθηγητής)

Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 7o 2016-01-15 00:59:58 27
[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-13 17:10:01) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-13 00:59:55 42
[Play] Χημειομετρία - Στατιστική (2016-01-13 16:10:02) (Κουππάρης Μιχάλης Καθηγητής)

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 2o 2016-01-13 00:59:55 23

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Επικύρωση - Επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-13 00:59:53 35

Χημειομετρία - Στατιστική, Τμήμα Χημείας

Επικύρωση - Επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-13 00:53:28 31

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ωκεάνια κατανομή pH, DIC, αλκαλικότητας, μερικής πίεσης διοξειδίου άνθρακα - Παράγοντες που επηρεάζουν την pCO2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 27

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ιζηματοπαγίδα - Μετρήσιμα μεγέθη - Ολική αλκαλικότητα - Μέθοδοι προσδιορισμού οργανικού άνθρακα - Οξείδωση οργανικού άνθρακα - Οξέα στο θαλασσινό νερό
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 28
Top