Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Γεωχημεία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία Υδροθερμικών Συστημάτων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-21 00:39:56 150

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία Υδροθερμικών Συστημάτων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-21 00:42:01 356
[Play] Ενότητα 2: Γεωχημεία ορυκτών ανθράκων  / Διάλεξη 35 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία ορυκτών ανθράκων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-18 00:42:32 135
[Play] Ενότητα 2: Γεωχημεία ορυκτών ανθράκων  / Διάλεξη 34 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Γεωχημεία ορυκτών ανθράκων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-18 00:41:13 144
[Play] Ενότητα 2: Σιδηρούχα & κλαστικά ιζήματα  / Διάλεξη 33 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σιδηρούχα & κλαστικά ιζήματα
Εξάμηνο: 4o 2014-07-14 00:30:05 65
[Play] Ενότητα 2: Σιδηρούχα & κλαστικά ιζήματα  / Διάλεξη 32 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σιδηρούχα & κλαστικά ιζήματα
Εξάμηνο: 4o 2014-07-14 00:41:07 53

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Θαλάσσια Γεωχημεία - Γεωχημεία ιζημάτων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-11 00:29:27 174

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Θαλάσσια Γεωχημεία - Γεωχημεία ιζημάτων
Εξάμηνο: 4o 2014-07-11 00:45:26 207

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οξειδοαναγωγικές Γεωχημικές Διεργασίες
Εξάμηνο: 4o 2014-07-07 00:46:05 199

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οξειδοαναγωγικές Γεωχημικές Διεργασίες
Εξάμηνο: 4o 2014-07-07 00:46:44 195

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Χαρακτηριστικά μεταλλουργικών αποβλήτων πλούσιων σε σιδηροπυρίτη. Η όξινη απορροή ως ανθρωπογενές φαινόμενο.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:06:22 93

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Χαρακτηριστικά λεπτόκοκκου αποβλήτου υδρομεταλλουργίας πλησίον του Νεκροταφείου Λαυρίου.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:04:20 47

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Χαρακτηριστικά των αποθέσεων μεταλλουργικής σκωρίας στο παλαιό λιμάνι του Λαυρίου.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:09:47 81

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Διεργασίες χημικής αποσάθρωσης πυριτικών ορυκτών και δειγματοληψία πετρώματος με στόχο τον εντοπισμό μεταλλοφορίας χρυσού.
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:09:41 85

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Μαγματισμός και μεταμόρφωση στην περιοχή Λαυρίου
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:08:21 80

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Προσανατολισμός- Γεωλογία περιοχής Πλάκας Λαυρίου
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:02:36 62

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εκπαιδευτική Εκδρομή Γεωχημείας - Διαδικασία λήψης εδαφικού δείγματος επιφάνειας στην περιοχή Αδάμι- Πλάκα Λαυρίου
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:05:49 58

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Λήψη δείγματος επιφανειακού νερού και επιτόπου μετρήσεις παραμέτρων στην Στοά 80, Πλάκα Λαυρίου
Εξάμηνο: 4o 2014-07-04 00:28:05 66
[Play] Ενότητα 2: Υδρογεωχημεία και ποιότητα νερού  / Διάλεξη 28 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία και ποιότητα νερού
Εξάμηνο: 4o 2014-06-30 00:50:42 157
[Play] Ενότητα 2: Υδρογεωχημεία και ποιότητα νερού  / Διάλεξη 27 (Αργυράκη ΑριάδνηΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Γεωχημεία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία και ποιότητα νερού
Εξάμηνο: 4o 2014-06-30 00:29:49 208
Top