Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα   RSS     Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης στην πλατφόρμα OpenDelos [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Δοκιμαστική μετάδοση

16:15 1 Ώρα Από υπολογιστή Πρόσβαση: Με Ιδρυματικό λογαριασμό   live-brodcast status    live-record status

Top